Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.1/2019

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 1/2019, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov ve středu dne 30. ledna 2019 od 17:00 hodin.

 

Program jednání: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019

3. Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022

4. Rozpočtové opatření města Tišnova č.1/2019

5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2018

6. Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov

7. Vzorové smlouvy k dotačním programům 2019

8. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2466/603 v k.ú. Tišnov (ul. Marie Pavlíkové)

9. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 749/1 v k.ú. Tišnov (nad penzionem)

10. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany

11. Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

12. Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

13. Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování

14. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 17.1.2019

15. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 21. ledna 2019                                                                                                             

 

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

 

Připojujeme také odkazy na:

  • podklady k projednávání
  • on-line přenos ze zasedání - YouTube kanál města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání)
Datum vytvoření: 21.1.2019 / Datum změny: 21.1.2019