Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.2/2019

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 2/2019, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí 11. března 2019 od 16:00 hodin.

 

Program jednání: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Zrušení obecně závazné vyhlášky Města Tišnova č. 5/2017 a výpověď dohod o vytvoření společného školského obvodu ZŠ s obcemi

3. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 1. března 2019                                                                                                                                                                                               

 

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

 

Připojujeme také odkazy na:

  • podklady k projednávání
  • on-line přenos ze zasedání - YouTube kanál města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání

 

 

 

Datum vytvoření: 1.3.2019 / Datum změny: 12.3.2019