Svoz odpadu o vánočních svátcích

Oznamujeme občanům, že v Tišnově a místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov proběhne o svátcích svoz směsného komunálního odpadu stejně jako v běžných pracovních dnech.

Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) bude uzavřen 23. – 26.12.
a 1.1.2017. Ostatní dny mezi svátky bude sběrný dvůr otevřen. Provozní doba sběrného dvora je v pondělí a čtvrtek (7:00 – 17:00 hod.), v úterý, středu a pátek (7:00 – l5:00 hod.)
a v sobotu (8:00 – l2:00 hod).

Využijte prosím v období svátečních dnů otevíracích hodin sběrného dvora a nadměrné množství papíru a plastů z vánočních dárků zde předejte.

 

 

Datum vytvoření: 13.12.2017 / Datum změny: 13.12.2017