Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení funkce : Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum vyvěšení: 
13.3.2019
Datum sejmutí: 
9.4.2019