Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice - Referent/ka Odboru investic a projektové podpory (investiční referent/ka)

Datum vyvěšení: 
2.5.2019
Datum sejmutí: 
30.5.2019

MěÚ Tišnov - kancelář tajemnice