Třídění kovů

Město Tišnov oznamuje občanům Tišnova a místních částí Hájek - Hajánky, Jamné a Pejškov, že od ledna 2018 je spolu s plastem možné třídit také drobný kov z domácností.

Do kontejnerů na plast a také pytlů na plast v rámci systému pytlového sběru plastů tak můžete nově vhazovat také plechovky od potravin (konzervy), nápojové plechovky, kovové obaly od kosmetiky (např. od laku na vlasy) a jiné kovové obaly jako například kovové tuby od krémů, hliníková víčka od jogurtů apod. Do kontejnerů a pytlů na plast však nevhazujte elektroodpad (tužkové baterie aj.), obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. V žádném případě nevhazujte nože, kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek. Město se tříděním nápojových plechovek a jiného drobného kovu z domácností snaží o minimalizování množství kovových obalů končícího ve směsném komunálním odpadu.

 

Datum vytvoření: 18.1.2018 / Datum změny: 18.1.2018