Upozornění Městské policie Tišnov - parkování ul. Smíškova

Vážení občané, bylo zjištěno, že po zprovoznění Kluziště Tišnov dochází k častému porušování platných pravidel ze strany řidičů, kteří parkují na chodníku na ul. Smíškova.

Městská policie Tišnov proto upozorňuje, že stání na chodníku je ZAKÁZÁNO. Jedná se o porušení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V tomto případě lze uložit pokutu příkazem na místě do 2000,- Kč, popř. věc oznámit správnímu orgánu. Současně Vás upozorňujeme, že toto místo je součástí Městského kamerového systému, tudíž každý přestupek je bezpečně zjištěn a zadokumentován i bez přítomnosti policie na místě.

V případě zjištění takového jednání, bude napříště městská policie i PČR postupovat v souladu se zákonem!

K parkování můžete využít parkovací místa na ul. Smíškova, na ul. Kvapilova a na ul. Na Rybníčku.

 

Datum vytvoření: 16.1.2018 / Datum změny: 16.1.2018