Upozornění pro řidiče a rodiče dětí navštěvující ZŠ Smíškova

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy komunikace na ulici Smíškova a Kvapilova bude zjednosměrněna místní komunikace - ulice Smetanova ve městě Tišnov, v termínu od 11. 10. 2017 do 31. 12. 2017, a to ve směru z ulice Dvořákova do ulice Na Rybníčku.

Tuto změnu pocítí především řidiči - rodiče, kteří používají pro přepravu svých dětí do/ze školy motorová vozidla.

Důrazně žádáme o respektování dopravního značení. Věříme, že tato dočasná úprava vytvoří lepší propustnost ulice Smetanova a poskytne větší bezpečnost zejména pro pohyb dětí v uvedené lokalitě.

 

 

Datum vytvoření: 6.10.2017 / Datum změny: 6.10.2017