Úřad

Aktuality

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov na trati 250 Kúty – Brno –