Úřad

Aktuality

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektřiny dne 9.3.2017: