Aktuality úřad

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta OSŘ.

Popis pracovní pozice:

Informujeme předběžně veřejnost, zejména pak řidiče, že v polovině září 2017 by mělo dojít k omezení provozu na silnici I/43 v úseku Kuřim - Lipůvka. Uzavírka by měla trvat 16 dní.

Návrh dopravního omezení:

Město Tišnov vyhlašuje záměr pronájmu budovy hotelu Květnice, nám. Míru 120 v Tišnově, která je součástí pozemku parc. č. st. 90 v k. ú. Tišnov. Rozsahem předmětu pronájmu jsou veškeré prostory sloužící pro provoz hotelu, tj. mimo prostor Turistického informačního centra.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění výměny plynovodu probíhá úplná uzavírka silnice č. II/379  ulice Brněnská, od křižovatky silnic č. II/379 a č. II/377 po křižovatku silnice č. II/379 a místní komunikace 26c ulice Na Rybníčku  v Tišnově, v termínu od 10. 7. 2017 do 30. 8. 2017.

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 53 nalezených uhynulých divokých prasat. Nově byl africký mor prasat potvrzen u jedince nalezeného opět  v katastrálním území Lužkovice. Celkem tak k dnešnímu dni máme 31 potvrzených nálezů.

Vymezenými místy pro stání jsou od 1.7.2017 následující místní komunikace nebo jejich části ve městě Tišnově:
a) nám. Míru v parkovacích zálivech od křižovatky ul. Dvořáčkova a nám. Míru po budovu č. p. 120,
b) nám. Míru od budovy č. p. 346 po budovu č. p. 111,

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov na trati 250 Kúty – Brno – Havlíčkův Brod (-Praha). Dopravce České dráhy, a.s. proto musí všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit autobusy.

Sdělujeme veřejnosti, že ve čtvrtek 22.června 2017 budou z technických důvodů uzavřeny všechny budovy Městského úřadu Tišnov.

K vyřízení nezbytných záležitostí prosím využijte středu 21.června 2017 nebo pátek 23.června 2017, které jsou současně dny úřední.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pozic:

Referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů (pracovník krizového řízení a kontroly)

Stránky