Aktuality úřad

Oznamujeme, že ve dnech 23.3.2017 a 24.3.2017 probíhá přesun některých pracovišť MěÚ Tišnov z budovy Radniční 14 do budovy Ráboňova 117.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení následujících pozic:

1) Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

V roce 2007 bylo vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes 800 tisíc. Protože jsou řidičské průkazy vydávány s platností na 10 let, čeká tyto řidiče výměna řidičáku právě během tohoto roku.

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektřiny dne 9.3.2017:

07:30 - 10:15 - ulice Mrštíkova, bývalý areál velkoobchodu potravin a garáže

Rozpočet města Tišnova na rok 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2018 - 2020 byly schváleny na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2016.

2. fáze elektronické evidence tržeb startuje již 1. března! Finanční úřad rozšiřuje proto úřední hodiny v termínu od 13. do 28. února 2017 vždy od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

Dne 20. února 2017 od 7:00 do 17:00 hodin bude z technických důvodů zcela uzavřen most přes Závistku do lokality Za Mlýnem (ul. Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za Krétou). Pěší provoz bude umožněn přes lávku směrem k silnici na Deblín.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pozic

1x Referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

1x Referent Odboru správních a vnitřních věcí

Zájemci se mohu přihlásit do 8.2.2017

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 12. ledna 2017 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

Stránky