Aktuality úřad

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Zeman Miloš Ing.    (v I. kole volby získal 38,56 % hlasů)

a

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí (sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  12.2.2018

Starosta města Tišnova podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

 

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Osobní automobil - SUZUKI Grand Vitara 2,0

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 23. do 30.

Dovolujeme si Vám oznámit, že k 1.1.2018 došlo z důvodu zefektivnění práce organizace a racionalizace jednotlivých procesů a úkolů zajišťovaných SÚS JmK k organizační změně spočívající, kromě jiného, ve změně v uspořádání oblastí a cestmistrovství tak, že z původních šesti oblastí se nově vytváří

Upozorňujeme všechny občany, kteří navštíví v posledních dnech roku některé z pracovišť městského úřadu, že v závěru letošního roku lze provést úhrady platební kartou na pokladnách nejpozději ve čtvrtek 28.12.2017.

Přeji Vám jménem všech pracovníků Městského úřadu Tišnov příjemné a klidné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Město Tišnov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice (na dobu určitou - po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 22.01.2018

Stránky