Aktuality úřad

Tajemnice Městského úřadu Tišnov prodlužuje termín pro podávání přihlášek do 31. 10. 2018, do 17:00 hod.

Všechny potřebné informace najdete v příloze.

Starosta města Tišnova na základě § 15 písm. b) a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

Město Tišnov v rámci projektu “Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“, reg. č.

Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do něj dalších 100 milionů korun.

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.3.2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení následujících pracovních pozic:

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností)

Zájemci se mohou přihlásit do 8.10.2018

Losování pořadí volebních stran v Tišnově proběhlo dne 23.8.2018 v 10.00 hod. Při losování byla jednotlivým kandidujícím subjektům přiřazena tato čísla:

První den voleb – v pátek 5.10.2018 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 6.10.2018 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Informace pro voliče

První den voleb – v pátek 5. 10. 2018 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Stránky