Aktuality úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice

Referent Odboru životního prostředí

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  20. 10. 2017  

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Asistent/ka starosty města

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Zveřejňujeme naplánované uzavírky a omezení provozu ve městě Tišnově.

1) Z důvodu konání Mezinárodní výstavy minerálů bude provedena změna dopravního značení místních komunikací ulic Na Hrádku, Parolkova a Drbalova ve městě Tišnov, v termínu od 2. 11. 2017 do 5. 11. 2017.

Svolávám zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2017, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 25.09.2017 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně dotačního programu Dešťovka 2 sdělujeme, že pro území města Tišnova nebylo za poslední 3 roky vyhlášeno období sucha.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta OSŘ.

Popis pracovní pozice:

Informujeme předběžně veřejnost, zejména pak řidiče, že v polovině září 2017 by mělo dojít k omezení provozu na silnici I/43 v úseku Kuřim - Lipůvka. Uzavírka by měla trvat 16 dní.

Návrh dopravního omezení:

Město Tišnov vyhlašuje záměr pronájmu budovy hotelu Květnice, nám. Míru 120 v Tišnově, která je součástí pozemku parc. č. st. 90 v k. ú. Tišnov. Rozsahem předmětu pronájmu jsou veškeré prostory sloužící pro provoz hotelu, tj. mimo prostor Turistického informačního centra.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění výměny plynovodu probíhá úplná uzavírka silnice č. II/379  ulice Brněnská, od křižovatky silnic č. II/379 a č. II/377 po křižovatku silnice č. II/379 a místní komunikace 26c ulice Na Rybníčku  v Tišnově, v termínu od 10. 7. 2017 do 30. 8. 2017.

Stránky