Aktuality úřad

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov je stručným souhrnem informací za rok 2016. Zpráva je pojata především statisticky a informuje zejména orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně.

Společnost E.ON sděluje, že dne 24.4.2017 v době od 7:30 - 12:45 hod. dojde k odstávce dodávky elektřiny v Tišnově, Na Rybníčku 467, 489, 684.

 

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení následujících pozic:

1) Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

V průběhu měsíce března proběhlo přestěhování některých pracovišť MěÚ Tišnov z budovy Radniční 14 do budovy Ráboňova 117.

V roce 2007 bylo vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes 800 tisíc. Protože jsou řidičské průkazy vydávány s platností na 10 let, čeká tyto řidiče výměna řidičáku právě během tohoto roku.

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektřiny dne 9.3.2017:

07:30 - 10:15 - ulice Mrštíkova, bývalý areál velkoobchodu potravin a garáže

Rozpočet města Tišnova na rok 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2018 - 2020 byly schváleny na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2016.

Stránky