Aktuality úřad

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov na trati 250 Kúty – Brno – Havlíčkův Brod (-Praha). Dopravce České dráhy, a.s. proto musí všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit autobusy.

Nařízení Města Tišnova č. 4/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města

Sdělujeme veřejnosti, že ve čtvrtek 22.června 2017 budou z technických důvodů uzavřeny všechny budovy Městského úřadu Tišnov.

K vyřízení nezbytných záležitostí prosím využijte středu 21.června 2017 nebo pátek 23.června 2017, které jsou současně dny úřední.

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pozic:

Referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů (pracovník krizového řízení a kontroly)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

Již nyní můžete vyplnit na webu města Tišnova přihlášku pro zájemce o členství v okrskové volební komisi.

Finanční odbor MěÚ Tišnov informuje občany, že splatnost místního poplatku za „komunální odpad“ a ze psů byla k 30.4.2017. Bez navýšení je možné uhradit poplatky do 30. června 2017. Při pozdější úhradě bude vyměřeno navýšení poplatku dle vyhlášky města.

31.květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov je stručným souhrnem informací za rok 2016. Zpráva je pojata především statisticky a informuje zejména orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně.

Stránky