Členové

Bc. Jiří Dospíšil

Starosta
MOST
jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

Do jeho kompetence náleží:

 - oblast rozpočtu a strategického plánování, financí a hospodaření, lidských zdrojů a interního auditu, komunikace a vnějších vztahů, podnikání a zaměstnanosti, cestovního ruchu a zahraničních styků;

Ing. Václav Šikula

Místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
ANO 2011
vaclav.sikula@tisnov.cz
549 439 812 
777 707 575 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast veřejného pořádku a bezpečnosti, dopravy, komunálních služeb, životního prostředí a bytového hospodářství;

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Místostarosta
MOST
martin.sebera@tisnov.cz
549 439 820 
608 080 590

Do jeho kompetence náleží:

- oblast školství a rodinné politiky, sportu, mládeže a volnočasových aktivit, energetiky, sociálních věcí a zdravotnictví.

Ing. Karel Souček

Místostarosta
ODS
karel.soucek@tisnov.cz 
549 439 818 
603 435 634 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast investic města, územního plánování a rozvoje města, pozemků a nebytového hospodářství;

Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová

Členka Rady města
STAN
monika.chlupova@tisnov.cz 
549 439 813
730 193 594


Do její kompetence náleží:

- oblast kultury;