Členové

Bc. Jiří Dospíšil

Starosta
MOST
jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

Do jeho kompetence náleží:

 - oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků;

Ing. Karel Souček

1. místostarosta
ODS
karel.soucek@tisnov.cz 
549 439 818 
603 435 634 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast investic, oblast majetku města, oblast územního plánování a rozvoje města, oblast kultury a cestovního ruchu;

Ing. Václav Šikula

Místostarosta
ANO 2011
vaclav.sikula@tisnov.cz
549 439 812 
777 707 575 

Do jeho kompetence náleží:

-  oblast dopravy, oblast komunálních služeb, oblast životního prostředí, oblast zdravotnictví;

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Místostarosta
MOST
martin.sebera@tisnov.cz
549 439 820 
608 080 590

Do jeho kompetence náleží:

- oblast školství a rodinné politiky, oblast sportu, mládeže a volnočasových aktivit, oblast energetiky, oblast sociálních věcí;

Člen Rady města
MOST
 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast podnikání a zaměstnanosti;

Stránky