Památková péče

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově je k dispozici ke stažení zde.

Informace pro vlastníky kulturních památek – r. 2016 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je k dispozici ke stažení zde.

Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za ORP Tišnov v r. 2015 je k dispozici ke stažení zde.

Podpora obnovy kulturních památek

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za ORP Tišnov v r. 2016