Právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky města Tišnova
Číslo předpisu Název Datum nabytí účinnosti Přílohy
5/2016 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem 1.1.2017
4/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 1.1.2017
3/2016 o místním poplatku ze psů 1.1.2017
2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017
1/2016 o nočním klidu 1.1.2017
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná do 31.12.2016 1.1.2016
7/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem 3.1.2015
6/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná do 31.12.2015 1.1.2015
5/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011 4.10.2014
4/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřišť s umělým povrchem na území města Tišnova 17.7.2014
3/2014 o zřízení Městské policie Tišnov 15.5.2014
2/2014 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova 15.5.2014
1/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytovou náhradu 15.5.2014
2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná do 31.12.2014 1.1.2014
1/2013 kterou se vydává Požární řád města Tišnova 11.7.2013
4/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 31.12.2012
3/2012 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova 30.6.2012
2/2012 kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 30.6.2012
1/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 21.2.2012
12/2011 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2012
9/2011 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného - účinná do 3.10.2014 16.7.2011
8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova 16.7.2011
5/2011 o místním poplatku za úžívání veřejného prostranství 24.5.2011
3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity 13.4.2011
2/2011 o místním poplatku ze vstupného - účinná do 3.10.2014 3.1.2017
5/2010 o místním poplatku ze psů - účinná do 31.12.2016 1.1.2011
3/2006 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 27.5.2006
5/2005 k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova 24.12.2005
4/2005 kterou se k zajištění veřejného pořádku stanoví podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, na území města Tišnova 24.12.2005
9/2004 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění závazných vyhlášek č. 2/2000, 2/2001, 3/2001, 10/2003, 4/2004, 6/2004 21.1.2004
6/2004 kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších změn 16.4.2004
4/2004 kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších předpisů 16.4.2004
10/2003 kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova, ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov 21.10.2003
3/2001 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1998 města Tišnova, ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov 11.7.2001
2/2001 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1998 města Tišnova, ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov 11.7.2001
37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov 11.7.1998
Nařízení města Tišnova
Číslo předpisu Název Datum nabytí účinnosti Přílohy
2/2015 kterým se vydává tržní řád 1.7.2015
10/2011 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseku silnic na území města Tišnova 7.9.2011
7/2011 kterým zrušuje nařízení města Tišnova č. 12/2003, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 16.7.2011
Jiné
Číslo předpisu Název Datum nabytí účinnosti Přílohy
- Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytů ve vlastnictví města Tišnova 21.9.2015 Microsoft Office document icon 1