Strategický plán

Začátkem roku 2013 dostalo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanostschválené rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 31/89 na realizaci projektu Tvorba strategického plánu pro město Tišnov.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění strategického plánování města Tišnova a jeho regionu a tvorba zásadní koncepce rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova až po rok 2020. Úvodní analýza dosavadních strategických plánu rozvoje a současného stavu strategického řízení města bude podpořena diskusemi s volenými zástupci města a odborné veřejnosti tak i dotazníkovým šetřením mezi obyvateli města, firmami. Výstupy a podněty budou sloužit jako podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje, který bude vytvářen a dodán formou služby dodavatelem na základě výběrového řízení.

Dlouhodobé plánování rozvoje města umožní zefektivnit formulaci slabých a silných stránek řízení města a regionu, formuluje příležitosti a hrozby, které v dlouhodobém vývoji mohou rozvoj města velkou mírou ovlivnit. Strategický dokument umožní reflektovat aktuální problémy, které se ve městě a region vyskytují a pomůže navrhovat pro ně reálné řešení a tím i zefektivnit činnost úřadu a regionu.

Cílovou skupinou projektu jsou územní samosprávné celky a úřady ÚSC, jejich orgány a zaměstnanci a Volení zástupci územně samosprávných celků.

Vytvoření cílů a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného strategického plánu rozvoje města usnadní plánování investic a rozvoje v dlouhodobém výhledu. Strategický plán rozvoje bude vázán harmonogramem plnění plánu, který umožní snazší kontrolu dosažení stanovených cílů v daném termínu a jejich zpětné zhodnocení.

Na základě žádosti o o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu Tvorba strategického plánu pro město Tišnov reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 takto:

 

celkové způsobilé výdaje projektu :            1 015 401,80 Kč

z toho: prostředky z ESF (85%)     :               863 091,53 Kč

            prostředky z rozpočtu města (15%): 152 310,27 Kč


Projekt probíhal 12 měsíců, datum zahájení projektu 1.1.2013 – ukončení 31.12.2013. Průběžné výstupy realizace tak i finální verzi nového strategického plánu pro město Tišnov naleznete viz. "související dokumenty".

 

Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov  r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

 

Stav projektu:  ukončen

Kontaktní osoba:
Manažerka projektu - PhDr. Miriam Jedličková,  miriam.jedlickova@tisnov.cz

"Strategický plán pro město Tišnov" na období 2014-2020

Fotografie z projektových workshopů zobrazíte kliknutím na tlačítko "Číst dál".