Tišnovské noviny

Webová verze Tišnovských novin

Od podzimu 2015 je v provozu webová verze Tišnovských novin. Naleznete ji na www.tisnovskenoviny.cz. Facebook webové verze si můžete prohlédnout na www.facebook.com/tisnovskenovinycz.

Přejeme vám příjemné čtení Tišnovských novin na webu i v tištěné podobě!

Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat na následující kontakty:

Děkujeme přispěvovatelům a inzerentům a zároveň je prosíme, aby posílali příspěvky průběžně a ne těsně před uzávěrkou (ta je závazná bez výjimky).

I. Základní ustanovení

Jsme plátci DPH. 

Inzerce řádková

(šířka řádky vždy max. 38 písmen včetně mezer)

Stránky