Projednávaná ÚPD

Doplnění územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III - lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech - Veřejná prezentace dne 14. 6. 2018

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Maršov v uplynulém období

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Borač dle §55 stavebního zákona