Projednávaná ÚPD

Návrh zadání územního plánu Hradčany

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Křižínkov v uplynulém období

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Bukovice