Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny

epodatelna@tisnov.cz

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19, podatelna MěÚ

Formáty datových zpráv
shodně s přípustnými formáty dodávanými do datové schránky dle vyhlášky č. 194/2009 Sb, o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, příloha č. 3:

 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document) odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. odt (Open Document Text)
 7. ods (Open Document Spreadsheet)
 8. odp (Open Document Presentation)
 9. txt (prostý text)
 10. rtf (Rich Text Format)
 11. doc/docx (MS Word Document)
 12. xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 15. png (Portable Network Graphics)
 16. tif/tiff (Tagged Image File Format)
 17. gif (Graphics Interchange Format)
 18. mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 19. wav (Waveform Audio Format)
 20. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 21. isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 22. edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 23. dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 24. shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 25. dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 26. gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Doručené datové zprávy, které byly podepsány platným el. podpisem, budou potvrzeny dle následujícího vzoru.

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně města Tišnov epodatelna@tisnov.cz [den.mesic.rok] v [hodina:minut:sekund].

Identifikátor dokumentu: [id-rok]