Informace pro média

Informace pro sdělovací prostředky zajišťuje vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Mgr. Roman Skřepek, tel. +420 775 150 500, e-mail roman.skrepek@tisnov.cz.