Podnikatelský servis

Vyhlášena Výzva III programu Spolupráce – Technologické platformy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 31. května 2019 Výzvu III programu podpory Spolupráce – Technologické platformy (text Výzvy). Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

Semináře Agentury pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Výběr dodavatele v OP PIK, který proběhne dne 26. března 2019 v Brně (více informací v pozvánce), a seminář Podpora v začátcích podnikání, který proběhne také dne 26. března 2019 v Brně (více informací o akci naleznete v pozvánce).

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 13.3.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

 

Seminář určený pro zemědělskou veřejnost „Dotace 2019“

Dne 8. dubna 2019 proběhne v Brně seminář na téma „Dotace 2019“. Seminář bude zaměřen na Program rozvoje venkova 2014-2020, bližší informace naleznete v pozvánce zde.

Seminář „Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA“ – Brno 1. 3. 2019

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA. Původně měl proběhnout 28. února 2019, z technických důvodů byl přesunut na 1. března 2019, místo konání Brno.

Více informací o akci naleznete v pozvánce.

 

Vyhlášena Výzva II programu Vysokorychlostní internet

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 7. února 2019 Výzvu II programu podpory Vysokorychlostní internet. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Národní dotace Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2019, kde jsou uvedena pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.

Zásady naleznete na webu Ministerstva zemědělství ČR.

Vyhlášena Výzva IX programu Technologie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu IX programu podpory Technologie. Cílem IX. výzvy je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl v úterý 4.12.2018 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2018.
K dispozici je na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

Byly vyhlášeny čtyři výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil čtyři nové Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie:

Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO),
Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO),
Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO),
Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě - Výzva IV (text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu MPO).

Příjem Žádostí o podporu byl zahájen u všech výše zmíněných výzev k datu 3. prosince 2018.

Vyhlášení Výzvy VIII programu Technologie (pro začínající podniky)
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VIII programu podpory Technologie (pro začínající podniky). Cílem programu je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 28. ledna 2019. Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Workshop k výzvě proběhne dne 12. prosince 2018 v Břeclavi. Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/technologie-pro-zacinajici-p...

Seminář „7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ - Praha

Ministerstvo zemědělství organizuje seminář "7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020", který se bude konat 14. září 2018 v čase 10:00 – 14:00 h v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha.

Více informací naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-...

Stránky