Podnikatelský servis

Seminář „7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ - Praha

Ministerstvo zemědělství organizuje seminář "7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020", který se bude konat 14. září 2018 v čase 10:00 – 14:00 h v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha.

Více informací naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-...

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade - Brno

Agentura pro podnikání a inovace zve zájemce na seminář na téma Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade, který proběhne dne 12. září 2018 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce. https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/konzultacni-den-api-czechinv...

25.9.2018 Možnosti podpory pro podnikatele - Bystřice nad Pernštejnem

Agentura pro podnikání a inovace zve případné zájemce na seminář „Možnosti podpory pro podnikatele“, který proběhne dne 25. září 2018 v Bystřici nad Pernštejnem.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/moznosti-podpory-pro-podnika...

Dotační programy MPO ČR

Aktuální výzvy OP PIK 2018 najdete na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Vyhlášení dvou nových výzev v rámci OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 25. června 2018 tyto Výzvy:

ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...
Partnerství znalostního transferu – Výzva IV

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Texty Výzev, včetně příloh, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a to na výše uvedených odkazech.

Ministerstvo průmyslu vyhlásilo Výzvu III programu Nemovitosti

V pátek 22. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu III programu podpory Nemovitosti. Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání. Žádosti o podporu lze předkládat od 22. října 2018 do 22. května 2019.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA v IS KP14+

Seminář na téma Jak vyplnit žádost o podporu vč. CBA v IS KP14+ proběhne dne 12. června 2018 v Brně.

Více informací o akci naleznete v pozvánce Agentury pro podnikání a inovace.

https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/jak-vyplnit-zadost-o-podporu...

Možnosti podpory pro podnikatele

Seminář na téma Možnosti podpory pro podnikatele proběhne dne 26. června 2018 v Novém Městě na Moravě. Více informací o akci naleznete zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/moznosti-podpory-pro-podnika...

Veletrh dotačních příležitostí

Příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice se zaměřením na podnikání a průmysl se otevírá dne 5.4.2018 na Purkyňově ulici v Brně.

Vstup na Veletrh dotačních příležitostí je zdarma a bez registrace. Více informací a program semináře naleznete pod odkazem https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/03/VDP_Brno_5.4.201...

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade - Blansko

Regionální kancelář API a agentury CzechInvest si dovoluje pozvat zájemce na konzultační den, který se uskuteční 28. března 2018 od 9 hodin v sídle OHK Blansko na Městském úřadu Blansko. Nabízí možnost zkonzultovat podnikatelské záměry a nabídnout podnikatelům vhodné dotační programy, které se pro jejich společnost nejlépe hodí.

Stránky