Podnikatelský servis

18. 10. 2017 Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) - Brno

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolu s Agenturou pro podnikání a inovace zve zájemce na informační seminář, který se uskuteční dne 18. října 2017 v Brně. Více informací, včetně časového harmonogramu akce, naleznete v pozvánce.

https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/informacni-seminar-operacnih...

Vyhlášení Výzvy III programu Obnovitelné zdroje energie

V pátek 22. září 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu III programu Obnovitelné zdroje energie. Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
Příjem Žádostí o podporu byl zahájen k datu 22. září 2017.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Průvodce systémem MS2014+ včetně modulu Veřejné zakázky

Agentura pro podnikání a inovaci pořádá seminář Průvodce systémem MS2014+ včetně modulu Veřejné zakázky – Brno 5.10.2017

https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/pruvodce-systemem-ms2014-vce...

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost

https://www.esfcr.cz/vyzva-073-opz

Aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

https://www.agentura-api.org/2017/08/15/vydan-aktualizovany-harmonogram-...

Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-...

Příjem žádostí 1.10. – 15.10.2017

Z dotace lze při splnění stanovených podmínek pořídit např. traktory, stroje a zařízení pro údržbu lesních cest (cepové žací stroje, traktorové přívěsy, sněžné frézy a pluhy, posypová zařízení…), štěpkovače a další zemědělské stroje, dotačně lze podpořit i zakoupení pojízdné prodejny, tvorbu eshopů, výstavbu a modernizaci prodejen ad.

Dotační program Dešťovka 2

Vyhlášení Výzvy IV programu Aplikace

Ve středu 2. srpna 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV programu Aplikace. Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 3. srpna 2017.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

Aktuální výzvy v OP PIK

10. 8. 2017 Brno, Seminář „Aktuální výzvy v OP PIK - prioritní osa 1“
Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář, který se uskuteční dne 10. srpna 2017 v Brně.

 

Vyhlášení Výzvy IV programu Potenciál

Ve čtvrtek 13. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV programu Potenciál. Cílem Výzvy je zavádění či rozšiřování vlastních výzkumných kapacit malých a středních podnikatelů.
Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Stránky