Podnikatelský servis

Vyhlášení Výzvy III programu podpory Inovační vouchery

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu III programu podpory Inovační vouchery. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti podniků.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 15. ledna 2018.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení Výzvy II programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu II programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 2. ledna 2018.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení Výzvy III programu podpory Marketing

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu III programu podpory Marketing. Cílem Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 15. ledna 2018.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení Výzvy VI programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VI programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 3. ledna 2018.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu:  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Vyhlášení Výzvy III programu Smart Grids I

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu III programu Smart Grids I. Cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu MPO zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Vyhlášení Výzvy III programu Úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu III programu Úspory energie. Cílem je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu MPO zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Výzva MŽP č. 14/2017 Bikesharing

Ministerstvo životního prostředí vyhradilo 20 mil. Kč na projekty vybudování systému půjčování jízdních kol fungujícího na principu sdílení. Bližší informace jsou k dispozici na webu SFŽP

https://www.sfzp.cz/clanek/801/3453/vyzva-c-14-2017-bikesharing/

18. 10. 2017 Informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) - Brno

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolu s Agenturou pro podnikání a inovace zve zájemce na informační seminář, který se uskuteční dne 18. října 2017 v Brně. Více informací, včetně časového harmonogramu akce, naleznete v pozvánce.

https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/informacni-seminar-operacnih...

Vyhlášení Výzvy III programu Obnovitelné zdroje energie

V pátek 22. září 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu III programu Obnovitelné zdroje energie. Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
Příjem Žádostí o podporu byl zahájen k datu 22. září 2017.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Průvodce systémem MS2014+ včetně modulu Veřejné zakázky

Agentura pro podnikání a inovaci pořádá seminář Průvodce systémem MS2014+ včetně modulu Veřejné zakázky – Brno 5.10.2017

https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/pruvodce-systemem-ms2014-vce...

Stránky