Pracovní skupiny

V rámci organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb ORP Tišnov jsou Výborem pro KPSS Zastupitelstva města Tišnova vytvořeny následující pracovní skupiny:

 

Pracovní skupina č. 1 ,,SENIOŘI"

Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Mgr. Marie Sendlerová

 

Pracovní skupina č. 2 ,,OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A JEJICH RODINA"

Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Marcela Dvořáková

 

Pracovní skupina č. 3 ,,DĚTI A MLÁDEŽ"

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová

 

Pracovní skupina č. 4 ,,OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM"

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Tomáš Laušman, B.Th

 

Vaše podněty pracovním skupinám můžete zasílat na e-mailovou adresu: michal.kudlacek@tisnov.cz