Informace o MěÚ

Adresa sídla:
Město Tišnov
náměstí Míru 111
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707

telefon (spojovatelka): 549 439 711
GSM (T-Mobile): 776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)
ID datové schránky: qzjbhat
E-mail: urad@tisnov.cz, elektronická podatelna
Další budovy: náměstí Míru 346, Radniční 14, Ráboňova 117

Úřední hodiny podatelny: Po, St: 7:00 - 17:00,  Út, Čt: 7:00 - 15:00,  Pá: 7:00 - 14:00
Úřední hodiny odborů MěÚ: Po, St:  7:00 - 17:00, Pá 7:00 - 12:00
Přehled účtů města Tišnova (vedených u Komerční banky):

1425641                          Výdajový účet
19-0001425641               Příjmový účet
43-2576400217               Müllerův dům
107-0001425641             Fond životního prostředí
107-4641740277             Sociální fond
6015-0001425641           Depozitní účet

 

Transparentní přístup je zde: http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/...

 

Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne 24.11.1990 nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, který v § 58 a následujících zakotvuje základní pravidla pro jeho činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor.

Městský úřad tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník a další pracovníci. Pro jednotlivé úseky činnosti byly městskou radou zřízeny odbory, které jsou součástí městského úřadu.

Městský úřad v samostatné působnosti - je výkonným, pomocným, orgánem při samostatné správě záležitostí města.

Městský úřad v přenesené působnosti - vykonává za stát státní správu v rozsahu, ve kterém mu byl její výkon svěřen.

Zaměstnanci jednají v souladu s kodexem etiky zaměstnanců města Tišnova.