Městský úřad

telefon (spojovatelka): 549 439 711
GSM (T-Mobile): 776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)
ID datové schránky: qzjbhat
E-mail: urad@tisnov.cz, elektronická podatelna


Informace o přítomnosti pracovníků:

Přítomen - přítomen                                     

Nepřítomen - nepřítomen                                 

VEDENÍ

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Starosta Bc. Jiří Dospíšil 549 439 811 jiri.dospisil zavináč tisnov.cz 111/1/303
1. místostarosta Ing. Václav Šikula 549 439 812 vaclav.sikula zavináč tisnov.cz 111/1/305
Místostarosta Ing. Karel Souček 549 439 818 karel.soucek zavináč tisnov.cz 111/1/304
Místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 549 439 820 martin.sebera zavináč tisnov.cz 111/1/304
Členka rady města Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová 549 439 813 monika.chlupova zavináč tisnov.cz 111/1/305

KANCELÁŘ TAJEMNICE

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Tajemnice Obrázek Mgr. Iva Dvořáčková 549 439 712 iva.dvorackova zavináč tisnov.cz 346/3/413
Personalistka, asistentka tajemnice Obrázek Bc. Kristina Ormston, DiS. 549 439 715 kristina.ormston zavináč tisnov.cz 346/3/412
Personalistka Obrázek Bc. Libuše Suchánková 549 439 718 libuse.suchankova zavináč tisnov.cz 346/3/412
Právník Obrázek Mgr. Kateřina Trtílková  549 439 713 katerina.trtilkova zavináč tisnov.cz 346/3/411


ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Náplň činnosti odboru

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář

Vedoucí,

poskytuje informace pro veřejnost a média

Obrázek Mgr. Roman Skřepek

549 439 822

775 150 500

roman.skrepek zavináč tisnov.cz 111/1/312
Sekretariát starosty Obrázek Bc. Denisa Šmídková 549 439 813 denisa.smidkova zavináč tisnov.cz 111/1/302
Právník města Obrázek Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka 549 439 819 jaroslav.salajka zavináč tisnov.cz 117/příz./109
Vnitřní kontrola, krizové řízení Obrázek Ing. Daniela Nováková 549 439 821 daniela.novakova zavináč tisnov.cz 117/příz./108
Vnitřní kontrola, dotace Obrázek Ing. Gabriela Nováková 549 439 825 gabriela.novakova zavináč tisnov.cz 117/příz./108
Školství Obrázek Ing. Daria Švecová 549 439 824 daria.svecova zavináč tisnov.cz 117/příz./106
Mobilní rozhlas, web, propagace Obrázek Jiří Dvořák 549 439 824 jiri.dvorak zavináč tisnov.cz 117/příz./106
Správa IT Obrázek Pavel Chadim 549 439 714 pavel.chadim zavináč tisnov.cz 346/3/409
Obrázek Viktor Svída 549 439 784 viktor.svida zavináč tisnov.cz 346/3/409


ODBOR SPRÁVNÍCH A VNITŘNÍCH VĚCÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Ing. Dagmar Dvořáková 549 439 774 dagmar.dvorakova zavináč tisnov.cz 346/1/115
Podatelna, pošta Obrázek Zdenka Králová 549 439 711 zdenka.kralova zavináč tisnov.cz 346/1/107
Obrázek Marika Dufková 549 439 773 marika.dufkova zavináč tisnov.cz 346/1/107
Matrika, evidence obyvatel Obrázek Mgr. Jitka Hamerníková 549 439 775 jitka.hamernikova zavináč tisnov.cz 346/1/117

Občanské průkazy
Cestovní doklady

Evidence obyvatel

Obrázek Věra Králíková 549 439 778 vera.kralikova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Obrázek Dana Kučerová 549 439 776 dana.kucerova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Obrázek Iveta Nováčková 549 439 770 iveta.novackova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Přestupky Obrázek Mgr. Taťána Pospíšilová 549 439 777 tatana.pospisilova zavináč tisnov.cz 346/3/408
Obrázek Mgr. Karel Koelbl 549 439 779 karel.koelbl zavináč tisnov.cz 346/3/408
Majetek Obrázek Šárka Klusáková 549 439 772 sarka.klusakova zavináč tisnov.cz 346/1/116


ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Ing. Alena Doležalová 549 439 755 alena.dolezalova zavináč tisnov.cz 346/2/312
Referentky odboru Obrázek Ing. Hana Červenková 549 439 757 hana.cervenkova zavináč tisnov.cz 346/2/312a
Obrázek Ing. Natálie Konečná 549 439 733 natalie.konecna zavináč tisnov.cz 346/2/312
Administrativa, památková péče Obrázek Bc. Eva Patloková 549 439 749 eva.patlokova zavináč tisnov.cz 346/2/311
Územně analytické podklady Obrázek Mgr. Pavel Lunda 549 439 732 pavel.lunda zavináč tisnov.cz 346/2/311


ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Bc. Soňa Matušková 549 439 719 sona.matuskova zavináč tisnov.cz 346/2/313
Administrativa Obrázek Hana Dospíšilová 549 439 750 hana.dospisilova zavináč tisnov.cz 346/2/310
Referenti Stavebního úřadu Obrázek Petra Cíková 549 439 754 petra.cikova zavináč tisnov.cz 346/2/316
Obrázek Ing. Dana Kratochvílová 549 439 751 dana.kratochvilova zavináč tisnov.cz 346/2/317
Obrázek Ivana Havlišová 549 439 753 ivana.havlisova zavináč tisnov.cz 346/2/315
Obrázek Ing. Monika Svobodová 549 439 748 monika.svobodova zavináč tisnov.cz 346/2/318
Obrázek Ing. Michal Lukášek 549 439 758 michal.lukasek zavináč tisnov.cz 346/2/314

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Mgr. Ing. Renata Loubalová 549 439 720 renata.loubalova zavináč tisnov.cz 346/2/309
Řidičské průkazy, bodové hodnocení řidičů, paměťové karty Obrázek Kateřina Lepková 549 439 737 katerina.lepkova zavináč tisnov.cz 346/příz/112
Obrázek Hana Pulkrábková 549 439 738 hana.pulkrabkova zavináč tisnov.cz 346/příz/112
Evidence vozidel
Obrázek Silvie Sobotková 549 439 739 silvie.sobotkova zavináč tisnov.cz 346/1/210
Obrázek Jana Kloboučníková 549 439 736 jana.kloboucnikova zavináč tisnov.cz 346/1/210
Dovozy, stavby a přestavby vozidel, evidence vozidel, zkušební komisař Obrázek Ing. Daniel Richter 549 439 785 daniel.richter zavináč tisnov.cz 346/1/209
Obrázek Vladimír Vařílek 549 439 735 vladimir.varilek zavináč tisnov.cz 346/1/209
Speciální stavební úřad Obrázek Ing. Jaroslav Trtílek 549 439 756 jaroslav.trtilek zavináč tisnov.cz 346/1/212
Silniční správní úřad Obrázek Luboš Dvořáček 549 439 752 lubos.dvoracek zavináč tisnov.cz 346/1/213
Dopravní přestupky a správní delikty Obrázek Ing. Jiří Brychta 549 439 717 jiri.brychta zavináč tisnov.cz 346/3/405
Dopravní přestupky a správní delikty, námitkové řízení – záznamy bodů, taxislužba Obrázek Mgr. Simona Krapková 549 439 759 simona.krapkova zavináč tisnov.cz 346/1/208
Registrace živnostenského a zemědělského podnikání Obrázek Bc. Vladimíra Řepová 549 439 734 vladimira.repova zavináč tisnov.cz 346/2/302
Obrázek Mgr. Miroslava Strnadová 549 439 760 miroslava.strnadova zavináč tisnov.cz 346/2/302
Kontrola živnostenského a zemědělského podnikání Obrázek Jaroslav Kopáček 549 439 781 jaroslav.kopacek zavináč tisnov.cz 346/2/307
Obrázek Ladislav Pulkrábek 549 439 782 ladislav.pulkrabek zavináč tisnov.cz 346/2/307


ODBOR FINANČNÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Ing. Petra Jůzová 549 439 815 petra.juzova zavináč tisnov.cz 111/1/324
Účetnictví Obrázek Ing. Anna Sklenářová 549 439 839 anna.sklenarova zavináč tisnov.cz 111/1/322
Účetnictví, evidence majetku Obrázek Bc. Tereza Urbanová 549 439 840 tereza.urbanova zavináč tisnov.cz 111/1/322
Místní poplatky, pohledávky, příjmy Obrázek Helena Marvánková 549 439 843 helena.marvankova zavináč tisnov.cz 111/1/321
Závazky, výdaje Obrázek Hana Marvanová 549 439 842 hana.marvanova zavináč tisnov.cz 111/1/323
Pokladna, mzdy Obrázek Jitka Halamová, DiS. 549 439 841 jitka.halamova zavináč tisnov.cz 111/1/321
Poplatek za komunální odpad, pohledávky Obrázek Alena Lásková 549 439 838 alena.laskova zavináč tisnov.cz 111/1/323
Bankovní operace, poplatek za komunální odpad Obrázek Iva Maloňová, DiS. 549 439 844 iva.malonova zavináč tisnov.cz 111/1/323


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Mgr. Michal Kudláček, DiS. 549 439 721 michal.kudlacek zavináč tisnov.cz 346/1/217
sociální práce v přenesené působnosti, sociální kurátor Obrázek Mgr. Markéta Trmačová 549 439 763 marketa.trmacova zavináč tisnov.cz 346/1/214
Obrázek Renáta Malásková, DiS. 549 439 764 renata.malaskova zavináč tisnov.cz 346/1/214
Sociálně-právní ochrana dětí Obrázek Eva Janásová 549 439 745 eva.janasova zavináč tisnov.cz 346/1/216
Obrázek Bc. Lenka Šprochová 549 439 743 lenka.sprochova zavináč tisnov.cz 346/1/219
Obrázek Petra Zemanová, DiS. 549 439 744 petra.zemanova zavináč tisnov.cz 346/1/218a
Obrázek PhDr. Jana Hutařová 549 439 746 jana.hutarova zavináč tisnov.cz 346/1/215
Kurátor pro mládež Obrázek Mgr. Radka Wágnerová, DiS. 549 439 747 radka.wagnerova zavináč tisnov.cz 346/1/218b


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Ing. Vítězslav Marvan 549 439 817 vitezslav.marvan zavináč tisnov.cz 117/1/210
Státní správa lesů Obrázek Ing. Josef Chylík 549 439 832 josef.chylik zavináč tisnov.cz 117/1/207
Vodní hospodářství Obrázek Ing. Jiřina Čechovičová 549 439 833 jirina.cechovicova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Obrázek Ing. Martina Koťová 549 439 835 martina.kotova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Ochrana přírody a krajiny Obrázek Ing. Ilona Chaloupková 549 439 836 ilona.chaloupkova zavináč tisnov.cz 117/1/206
Ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF Obrázek Ing. Milena Valentová 549 439 834 milena.valentova zavináč tisnov.cz 117/1/206
Odpadové hospodářství, čistota ovzduší Obrázek Ing. Radek Holíček 549 439 814 radek.holicek zavináč tisnov.cz 117/1/208
Státní správa myslivosti a rybářství Obrázek Bc. Miroslav Holíček, DiS. 549 439 831 miroslav.holicek zavináč tisnov.cz 117/1/207

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí, veřejná zeleň, odpady Obrázek Ing. Václav Drhlík 549 439 830 vaclav.drhlik zavináč tisnov.cz 111/příz/214
Pozemky Obrázek Ing. Ladislav Suchomel 549 439 860 ladislav.suchomel zavináč tisnov.cz 111/příz/222
Nebytové prostory Obrázek Radim Král 549 439 859 radim.kral zavináč tisnov.cz 111/příz/223
Obrázek Ing. Petra Sedláčková 549 439 852 petra.sedlackova zavináč tisnov.cz 111/příz/223
Byty Obrázek Kateřina Smetanová 549 439 850 katerina.smetanova zavináč tisnov.cz 111/příz/204
Veřejné osvětlení a komunikace Obrázek Renata Korčeková 549 439 829 renata.korcekova zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Odpady, dětská hřiště, mobiliář Obrázek Ing. Žaneta Krábková 549 439 862 zaneta.krabkova zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Veřejná prostranství, hřbitovy Obrázek Eva Zavřelová 549 439 851 eva.zavrelova zavináč tisnov.cz 111/příz/221

ODBOR INVESTIC A PROJEKTOVÉ PODPORY

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Obrázek Ing. Eva Jelínková 549 439 816 eva.jelinkova zavináč tisnov.cz 111/příz/202
Investice Obrázek Ing. Barbora Gottwaldová 549 439 853 barbora.gottwaldova zavináč tisnov.cz 111/příz/204
Obrázek Ing. Zbyněk Košťál 549 439 855 zbynek.kostal zavináč tisnov.cz 111/příz/205
Projektová manažerka Obrázek Ing. Eva Švecová 549 439 854 eva.svecova zavináč tisnov.cz 111/příz/203
Obrázek Sabina Dvořáková 549 439 857 sabina.dvorakova zavináč tisnov.cz 111/příz/203