Městský úřad

telefon (spojovatelka): 549 439 711
GSM (T-Mobile): 776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)
ID datové schránky: qzjbhat
E-mail: urad@tisnov.cz, elektronická podatelna


Informace o přítomnosti pracovníků:

S ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR, došlo od 2.5.2018, k odstranění signalizace přítomnosti zaměstnanců MěÚ Tišnov na webu města Tišnova.                      

VEDENÍ

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Starosta Bc. Jiří Dospíšil 549 439 811 jiri.dospisil zavináč tisnov.cz 111/1/303
1. místostarosta Ing. Karel Souček 549 439 818 karel.soucek zavináč tisnov.cz 111/1/304
Místostarosta Ing. Václav Šikula 549 439 812 vaclav.sikula zavináč tisnov.cz 111/1/305
Místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 549 439 820 martin.sebera zavináč tisnov.cz 111/1/304
Radní Aleš Navrátil 549 439 820 ales.navratil zavináč tisnov.cz 111/1/304

KANCELÁŘ TAJEMNICE

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Tajemnice Mgr. Iva Dvořáčková 549 439 712 iva.dvorackova zavináč tisnov.cz 346/3/413
Personalistka, asistentka tajemnice Bc. Kristina Ormston, DiS. 549 439 715 kristina.ormston zavináč tisnov.cz 346/3/412
Personalistka Bc. Libuše Suchánková 549 439 718 libuse.suchankova zavináč tisnov.cz 346/3/412
Právník Mgr. Kateřina Trtílková 549 439 713 katerina.trtilkova zavináč tisnov.cz 346/3/411


ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Náplň činnosti odboru

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí  

 

  111/1/312
Sekretariát starosty Bc. Denisa Šmídková 549 439 813 denisa.smidkova zavináč tisnov.cz 111/1/302
Právník města Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka 549 439 819 jaroslav.salajka zavináč tisnov.cz 117/příz./109
Vnitřní kontrola, krizové řízení Ing. Daniela Nováková 549 439 821 daniela.novakova zavináč tisnov.cz 117/příz./108
Vnitřní kontrola, dotace Ing. Gabriela Nováková 549 439 825 gabriela.novakova zavináč tisnov.cz 117/příz./108
Školství Ing. Daria Švecová 549 439 824 daria.svecova zavináč tisnov.cz 117/příz./106
Informační servis a propagace, Mobilní rozhlas, web, sociální sítě, PR Jiří Dvořák 549 439 826 jiri.dvorak zavináč tisnov.cz 117/příz./106
Správa IT Pavel Chadim 549 439 714 pavel.chadim zavináč tisnov.cz 346/3/409
Viktor Svída 549 439 784 viktor.svida zavináč tisnov.cz 346/3/409


ODBOR SPRÁVNÍCH A VNITŘNÍCH VĚCÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Dagmar Dvořáková 549 439 774 dagmar.dvorakova zavináč tisnov.cz 346/1/115
Podatelna, pošta Zdenka Králová 549 439 711 zdenka.kralova zavináč tisnov.cz 346/1/107
Marika Dufková 549 439 773 marika.dufkova zavináč tisnov.cz 346/1/107
Kristýna Dvořáková 549 439 773 kristyna.dvorakova zavináč tisnov.cz 346/1/107
Matrika, evidence obyvatel Mgr. Jitka Hamerníková 549 439 775 jitka.hamernikova zavináč tisnov.cz 346/1/117

Občanské průkazy
Cestovní doklady
Evidence obyvatel

Věra Králíková 549 439 778 vera.kralikova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Dana Kučerová 549 439 776 dana.kucerova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Iveta Nováčková 549 439 770 iveta.novackova zavináč tisnov.cz 346/1/110
Přestupky Mgr. Taťána Pospíšilová 549 439 777 tatana.pospisilova zavináč tisnov.cz 346/3/408
Mgr. Karel Koelbl 549 439 779 karel.koelbl zavináč tisnov.cz 346/3/408
Majetek Šárka Klusáková 549 439 772 sarka.klusakova zavináč tisnov.cz 346/1/116


ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Alena Doležalová 549 439 755 alena.dolezalova zavináč tisnov.cz 346/2/312
Referentky odboru Ing. Hana Červenková 549 439 757 hana.cervenkova zavináč tisnov.cz 346/2/312a
Ing. Natálie Konečná 549 439 733 natalie.konecna zavináč tisnov.cz 346/2/312
Administrativa, památková péče Bc. Eva Patloková 549 439 749 eva.patlokova zavináč tisnov.cz 346/2/311
Územně analytické podklady Mgr. Pavel Lunda 549 439 732 pavel.lunda zavináč tisnov.cz 346/2/311
Závazná stanoviska OÚP Ing. Daniela Koudelková   daniela.koudelkova zavináč tisnov.cz 346/2/311


ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Bc. Soňa Matušková 549 439 719 sona.matuskova zavináč tisnov.cz 346/2/313
Administrativa Hana Dospíšilová 549 439 750 hana.dospisilova zavináč tisnov.cz 346/2/310
Referenti Stavebního úřadu Petra Cíková 549 439 754 petra.cikova zavináč tisnov.cz 346/2/316
Ing. Dana Kratochvílová 549 439 751 dana.kratochvilova zavináč tisnov.cz 346/2/317
Ivana Havlišová 549 439 753 ivana.havlisova zavináč tisnov.cz 346/2/315
Ing. Monika Svobodová 549 439 748 monika.svobodova zavináč tisnov.cz 346/2/318
Ing. Michal Lukášek 549 439 758 michal.lukasek zavináč tisnov.cz 346/2/314

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Mgr. Ing. Renata Loubalová 549 439 720 renata.loubalova zavináč tisnov.cz 346/2/309
Řidičské průkazy, bodové hodnocení řidičů, paměťové karty Kateřina Lepková 549 439 737 katerina.lepkova zavináč tisnov.cz 346/příz/112
Hana Pulkrábková 549 439 738 hana.pulkrabkova zavináč tisnov.cz 346/příz/112
Evidence vozidel
Silvie Sobotková 549 439 739 silvie.sobotkova zavináč tisnov.cz 346/1/210
Jana Kloboučníková 549 439 736 jana.kloboucnikova zavináč tisnov.cz 346/1/210
Dovozy, stavby a přestavby vozidel, evidence vozidel, zkušební komisař Ing. Daniel Richter 549 439 785 daniel.richter zavináč tisnov.cz 346/1/209
Vladimír Vařílek 549 439 735 vladimir.varilek zavináč tisnov.cz 346/1/209
Speciální stavební úřad Svatava Hanáková 549 439 756 svatava.hanakova zavináč tisnov.cz 346/1/212
Silniční správní úřad Luboš Dvořáček 549 439 752 lubos.dvoracek zavináč tisnov.cz 346/1/213
Dopravní přestupky a správní delikty   549 439 717   346/3/405
Dopravní přestupky a správní delikty, námitkové řízení – záznamy bodů, taxislužba Mgr. Simona Krapková 549 439 759 simona.krapkova zavináč tisnov.cz 346/1/208
Registrace živnostenského a zemědělského podnikání Bc. Vladimíra Řepová 549 439 734 vladimira.repova zavináč tisnov.cz 346/2/302
Mgr. Miroslava Strnadová 549 439 760 miroslava.strnadova zavináč tisnov.cz 346/2/302
Kontrola živnostenského a zemědělského podnikání   549 439 781   346/2/307
Ladislav Pulkrábek 549 439 782 ladislav.pulkrabek zavináč tisnov.cz 346/2/307


ODBOR FINANČNÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Petra Jůzová 549 439 815 petra.juzova zavináč tisnov.cz 111/1/324
Účetnictví Ing. Anna Sklenářová 549 439 839 anna.sklenarova zavináč tisnov.cz 111/1/322
Účetnictví, evidence majetku Bc. Tereza Urbanová 549 439 840 tereza.urbanova zavináč tisnov.cz 111/1/322
Místní poplatky, pohledávky, příjmy Helena Marvánková 549 439 843 helena.marvankova zavináč tisnov.cz 111/1/321
Závazky, výdaje Hana Marvanová 549 439 842 hana.marvanova zavináč tisnov.cz 111/1/323
Pokladna, mzdy Jitka Halamová, DiS. 549 439 841 jitka.halamova zavináč tisnov.cz 111/1/321
Poplatek za komunální odpad, pohledávky Alena Lásková 549 439 838 alena.laskova zavináč tisnov.cz 111/1/323
Bankovní operace, poplatek za komunální odpad Iva Maloňová, DiS. 549 439 844 iva.malonova zavináč tisnov.cz 111/1/323


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Mgr. Michal Kudláček, DiS. 549 439 721 michal.kudlacek zavináč tisnov.cz 346/1/217
sociální práce v přenesené působnosti, sociální kurátor Veronika Sajková, DiS. 549 439 763 veronika.sajkova zavináč tisnov.cz 346/1/214
Renáta Malásková, DiS. 549 439 764 renata.malaskova zavináč tisnov.cz 346/1/214
Sociálně-právní ochrana dětí Eva Janásová 549 439 745 eva.janasova zavináč tisnov.cz 346/1/216
Bc. Lenka Šprochová 549 439 743 lenka.sprochova zavináč tisnov.cz 346/1/219
Petra Zemanová, DiS. 549 439 744 petra.zemanova zavináč tisnov.cz 346/1/218a
PhDr. Jana Hutařová 549 439 746 jana.hutarova zavináč tisnov.cz 346/1/215
Kurátor pro mládež Mgr. Radka Wágnerová, DiS. 549 439 747 radka.wagnerova zavináč tisnov.cz 346/1/218b


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Vítězslav Marvan 549 439 817 vitezslav.marvan zavináč tisnov.cz 117/1/210
Státní správa lesů Ing. Martina Koťová 549 439 832 martina.kotova zavináč tisnov.cz 117/1/207
Vodní hospodářství Ing. Jiřina Čechovičová 549 439 833 jirina.cechovicova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Ing. Hana Šikulová 549 439 835 hana.sikulova zavináč tisnov.cz 117/1/209
Ochrana přírody a krajiny Ing. Ilona Chaloupková 549 439 836 ilona.chaloupkova zavináč tisnov.cz 117/1/206
Ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF Ing. Milena Valentová 549 439 834 milena.valentova zavináč tisnov.cz 117/1/206
Odpadové hospodářství, čistota ovzduší Ing. Radek Holíček 549 439 814 radek.holicek zavináč tisnov.cz 117/1/208
Státní správa myslivosti a rybářství Bc. Miroslav Holíček, DiS. 549 439 831 miroslav.holicek zavináč tisnov.cz 117/1/207

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí, veřejná zeleň, odpady Ing. Václav Drhlík 549 439 830 vaclav.drhlik zavináč tisnov.cz 111/příz/214
Pozemky Ing. Ladislav Suchomel 549 439 860 ladislav.suchomel zavináč tisnov.cz 111/příz/222
Nebytové prostory Radim Král 549 439 859 radim.kral zavináč tisnov.cz 111/příz/223
Ing. Petra Sedláčková 549 439 852 petra.sedlackova zavináč tisnov.cz 111/příz/223
Byty Kateřina Smetanová 549 439 850 katerina.smetanova zavináč tisnov.cz 111/příz/204
Veřejné osvětlení a komunikace Renata Korčeková 549 439 829 renata.korcekova zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Odpady, dětská hřiště, mobiliář Ing. Žaneta Krábková 549 439 862 zaneta.krabkova zavináč tisnov.cz 111/příz/221
Veřejná prostranství, hřbitovy Eva Zavřelová 549 439 851 eva.zavrelova zavináč tisnov.cz 111/příz/221

ODBOR INVESTIC A PROJEKTOVÉ PODPORY

Náplň činnosti

  Telefon e-mail budova/ patro/ kancelář
Vedoucí Ing. Eva Jelínková 549 439 816 eva.jelinkova zavináč tisnov.cz 111/příz/202
Investice Ing. Barbora Gottwaldová 549 439 853 barbora.gottwaldova zavináč tisnov.cz 111/příz/204
Ing. Zbyněk Košťál 549 439 855 zbynek.kostal zavináč tisnov.cz 111/příz/205
Ing. Elena Lenka Konečná 549 439 856 lenka.konecna zavináč tisnov.cz 111/příz/205
Projektová manažerka Ing. Eva Švecová 549 439 854 eva.svecova zavináč tisnov.cz 111/příz/203
Sabina Dvořáková 549 439 857 sabina.dvorakova zavináč tisnov.cz 111/příz/203