Příspěvkové organizace města

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedené v souvislosti se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vznikla příspěvkovým organizacím nově povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu a zřizovateli příspěvkových organizací (radě města) vznikla povinnost tyto dokumenty schválit. Rozpočty i střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací byly předloženy Radě města Tišnova k projednání po schválení rozpočtu města Tišnova Zastupitelstvem města Tišnova. (zveřejněno 3. ledna 2018)

Logo MěKS
Adresa: 
Mlýnská 152
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 082
Adresa: 
Králova 1742
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 301
Adresa: 
Riegrova 312
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
730 167 536
Adresa: 
SMíškova 840
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 415 163 (Smíškova), 549 412 253 (Riegrova)
Adresa: 
Náměstí 28. října
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 415 629
Adresa: 
Cáhlovská 1686
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 382
Adresa: 
Na Rybníčku 1700
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 415 256
Adresa: 
Horova 960
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66603
Telefon: 
549 415 666