Finanční výbor

Předseda Ing. František Svoboda zastupitel
frant.svoboda@gmail.com
Místopředsedkyně Ing. Michaela Škopíková  
Tajemnice Jitka Halamová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov
jitka.halamova@tisnov.cz
Členové Ing. Eva Fuchsová  
Ing. Dalibor Ježek  
Martin Klouda  
Ing. Jana Bartlová  
Vladimír Lieberzeit  
Ing. Radek Pleskač  
Helena Randová  

Plánovaná zasedání na rok 2018

  • 28.3.2018
  • 6.6.2018
  • 29.8.2018

Zápisy z jednání finančního výboru z roku 2018

Stránky