Finanční výbor

Předseda Ing. František Svoboda zastupitel
frant.svoboda@gmail.com
Místopředsedkyně Ing. Michaela Škopíková  
Tajemnice Jitka Halamová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov
jitka.halamova@tisnov.cz
Členové Ing. Eva Fuchsová  
Ing. Dalibor Ježek  
Martin Klouda  
Mgr. Zdenek Krutek  
Vladimír Lieberzeit  
Ing. Radek Pleskač  
Helena Randová  

Plánovaná zasedání na rok 2016

  • 6.4.2016
  • 8.6.2016
  • 31.8.2016
  • 9.11.2016