Finanční výbor

Předsedkyně Ing. Libuše Čermáková  
Místopředseda Vladimír Lieberzeit  
Tajemnice Jitka Halamová  
Členové Ing. Albín Mašek  
Helena Randová  
Mgr. Jindřich Kačer  
Ing. Michaela Škopíková  
Ivo Dušek  
   
   

Stránky