Finanční výbor

Předseda Ing. František Svoboda zastupitel
frant.svoboda@gmail.com
Místopředsedkyně Ing. Michaela Škopíková  
Tajemnice Jitka Halamová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov
jitka.halamova@tisnov.cz
Členové Ing. Eva Fuchsová  
Ing. Dalibor Ježek  
Martin Klouda  
   
Vladimír Lieberzeit  
Ing. Radek Pleskač  
Helena Randová  

Plánovaná zasedání na rok 2017

  • 29.3.2017
  • 12.6.2017
  • 4.9.2017
  • 20.11.2017