Osadní výbor Hájek - Hajánky

Předseda Ladislav Kotouček  
Místopředsedkyně Hana Chromá  
Členové Pavlína Pospíšilová  
Jaroslav Girszewski  
Petr Malášek  
Martin Nejez  
Václav Pospíšil