Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb

Předsedkyně    
Místopředsedkyně    
Tajemník    
Členové    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Výbor nebyl zřízen. 

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 2/18

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 1/18

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 1/17

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 3/16

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 2/16

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 1/16

Zápis výboru pro komunitní plánování sociálních služeb 3/2015

Zápisy výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb z roku 2014

Stránky