Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda                                                                
Místopředseda    
Tajemník    
Členové    
   
   
   
   
   
   
   

Komise je v tuto chvíli dočasně neobsazena. Předpokládané obsazení je v prosinci 2018. 

Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova 5/15

Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova