Komise bezpečnosti a prevence kriminality

Předseda Štěpán Pilný  
Místopředseda Jiří Habart  zastupitel
habek@seznam.cz
Tajemník Mgr. Michal Kudláček zaměstnanec MěÚ Tišnov
michal.kudlacek@tisnov.cz
Členové Jiří Bracek  
Jiří Sokol strážník MP
Ing. Radek Pleskač  
Aleš Trtílek  
Mgr. Richard Mašek, DiS.  
Mgr. Lukáš Visingr  
   
Bc. Marek Wágner  

Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova 5/15

Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tišnova