Komise bytová

Předsedkyně Iva Havlátová  
Místopředsedkyně Lenka Knechtová zastupitelka MěÚ Tišnov
Tajemnice Kateřina Smetanová zaměstnanec MěÚ Tišnov
katerina.smetanova@tisnov.cz
Členové Milena Ševčíková  
Květa Kučerová  
Lukáš Iwkowicz  
Eduard Seidl  
Michala Dvořáková  
Mgr. Michal Kudláček zaměstnanec MěÚ Tišnov
michal.kudlacek@tisnov.cz