Komise likvidační a škodní

Předsedkyně Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá zastupitelka
zuzana.brzobohata@centrum.cz  
Tajemnice Kateřina Lepková zaměstnanec MěÚ Tišnov
katerina.lepkova@tisnov.cz
Členové Ing. Albín Mašek zaměstnanec MěÚ Tišnov
albin.masek@tisnov.cz
Ing. Dagmar Dvořáková zaměstnanec MěÚ Tišnov
dagmar.dvorakova@tisnov.cz