Komise likvidační a škodní

Předsedkyně Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá zastupitelka
zuzana.brzobohata@centrum.cz  
Tajemnice Šárka Klusáková

zaměstnanec MěÚ Tišnov
sarka.klusakova@tisnov.cz

Členové Ing. Gabriela Nováková zaměstnanec MěÚ Tišnov
gabriela.novakova@tisnov.cz
Ing. Dagmar Dvořáková zaměstnanec MěÚ Tišnov
dagmar.dvorakova@tisnov.cz