Komise majetková

Předseda Aleš Navrátil  
Místopředseda Tomáš Vala  
Tajemnice Bc. Lenka Žaloudková zaměstnanec MěÚ Tišnov
lenka.zaloudkova@tisnov.cz
Členové Ing. Petra Dokládalová  
Ing. Jiřina Frýbová  
Mgr.. Milan Halouzka  
Mgr. Zdenek Krutek MBA  
Bohumila Malásková  
Ing. Karel Souček

místostarosta
karel.soucek@tisnov.cz

Mgr. David Vávra