Komise pro komunikaci a média

Předsedkyně                                         
Místopředsedkyně    
Tajemník                                        
Členové    
   
   
   
   
   

Komise je v tuto chvíli dočasně neobsazena. Předpokládané obsazení je v prosinci 2018.