Komise pro občanské záležitosti

Předsedkyně Mgr. Pavla Hanusová                                                               
Mistopředsedkyně PaedDr. Petra Kappelová  
Tajemnice Ing. Dagmar Dvořáková  
Členové Rudolf Vrzal Marie Lieberzeitová
Jarmila Ondrová  
Alena Cecavová  
Ludmila Babáková  

Pravidelná jednání komise se v roce 2019 uskuteční v následujících termínech:

14. ledna, 4. února, 4. března, 8. dubna, 13. května,10. června,15. července,12. srpna, 9. září, 14. října, 11. listopadu, 9. prosince

Změny termínů jednání komise jsou vyhrazeny.

 

Místo konání: kancelář vedoucí OSVV Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346, Tišnov

Obvyklá doba konání: od 17.00 hod

Zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti z roku 2019