Komise pro občanské záležitosti

Předseda Rudolf Vrzal  
Mistopředsedkyně PaedDr. Petra Kappelová  
Tajemnice Ing. Dagmar Dvořáková zaměstnanec MěÚ Tišnov
dagmar.dvorakova@tisnov.cz
Členové Jarmila Ondrová  
Marie Lieberzeitová  
Alena Cecavová  
Ludmila Babáková  

Pravidelné jednání komise se uskuteční v následujících termínech:

15.1.2018
19.2.2018
12.3.2018
9.4.2018
14.5.2018
11.6.2018
16.7.2018
13.8.2018
10.9.2018
15.10.2018
12.11.2018
10.12.2018

Místo konání: kancelář vedoucí OSVV Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346, Tišnov

Obvyklá doba konání: od 17.00 hod