Komise školská, pro děti, mládež a rodinu

Předsedkyně                                                              
Místopředsedkyně    
Tajemnice    
Členové    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Komise je v tuto chvíli dočasně neobsazena. Předpokládané obsazení je v prosinci 2018.

Zápisy z jednání komise školské, pro děti, mládež a rodinu z roku 2018

Zápisy z jednání komise školské, pro děti, mládež a rodinu z roku 2017