Komise sportovní

Předseda                                                               
Místopředseda    
Tajemnice    
Členové    
   
   
   
   
   
   
   
   

Komise je v tuto chvíli dočasně neobsazena. Předpokládané obsazení je v prosinci 2018.