Komise sportovní

Předseda Mgr. Martin Sebera, Ph.D. místostarosta
martin.sebera@tisnov.cz
Místopředseda Mgr. Lucie Mácová  
Tajemnice Ing. Daria Švecová zaměstnanec MěÚ Tišnov
daria.svecova@tisnov.cz
Členové Mgr. Věra Dvořáčková  
Mgr. Petr Jůza  
MUDr. Michaela Krupková  
Zdeněk Kunický

zastupitel
zdenek.kunicky@seznam.cz

Veronika Patzelová  
Štěpán Pilný  
Karel Pohanka  
Mgr. Karel Švábenský  
Ing. Zora Cibulková