Komise životního prostředí

Předseda Jan Křehlík  
Místopředseda Ing. Bc. Karel Souček  
Tajemnice Ing. Milena Valentová zaměstnanec MěÚ Tišnov
milena.valentova@tisnov.cz
Členové Ivana Sysel Zapletalová  
Radovan Klusák  
Ing. Hana Ondrušková  
Mgr. Barbora Kulhánková  
Ing. Libuše Čermáková  
Ing. Václav Drhlík  
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.  
Ing. František Mach  
Mgr. Bohumil Kabeš  
Ing. Petra Kratochvílová  
Ing. Zdeněk Pásek