Výbor pro strategické plánování a rozvoj města

Předseda Bc. Jiří Dospíšil starosta
jiri.dospisil@tisnov.cz
Místopředseda Ing. Václav Šikula místostarosta
vaclav.sikula@tisnov.cz
Tajemnice Ïng. Eva Švecová zaměstnanec MěÚ Tišnov
eva.svecova@tisnov.cz
Členové Ing. Petr Bábor, Ph.D. zastupitel
baborpetr@gmail.com
Ing. Zuzana Brzobohatá zastupitelka
zuzana.brzobohata@centrum.cz
Jiří Habart zastupitel
habek@seznam.cz
Lenka Knechtová zastupitelka
lenka.knechtova@gmail.com
Mgr. Iva Dvořáčková tajemnice
iva.dvorackova@tisnov.cz
Zdeněk Kunický zastupitel
zdenek.kunicky@seznam.cz
MUDr. Veronika Pozděnová zastupitelka
pozdenovav@seznam.cz 
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. místostarosta
martin.sebera@tisnov.cz
Jan Schneider zastupitel
janschneider2014@email.cz
Ing. Karel Souček místostarosta
karel.soucek@tisnov.cz
Ing. František Svoboda zastupitel
frant.svoboda@gmail.com
Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová

zastupitelka
monika.chlupova@tisnov.cz 

PaedDr. Radmila Zhořová zastupitelka
zhorova@tisnov-zs28.cz