Vozidlo

Nadpis
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu
Vydání třetí tabulky RZ (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou
Rezervace registrační značky na přání
Přidělení registrační značky na přání
Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby
Evidence vozidel taxislužby
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Zánik silničního vozidla
Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové, dosud neregistrované silniční vozidlo
Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení
Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie
Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)
Vyřazení silničního vozidla z provozu
Vydání paměťové servisní karty pro digitální tachograf
Vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf
Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf
Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč
Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)