Úřední deska

Nadpis Platnost
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 522/12, k.ú. Železné 18.4.2019 - 6.5.2019
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020
Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení - Krajinné vegetační prvky Drásov 17.4.2019 - 3.5.2019
Dražební vyhláška - usnesení 16.4.2019 - 2.5.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/17 v katastr. území Železné 15.4.2019 - 2.5.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Bobrůvka - přírodě blízká protipovodňová opatření 15.4.2019 - 2.5.2019
Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje k 21. zasedání 11.4.2019 - 26.4.2019
Záměr prodeje - Byt č. 8 na ulici Králova 1678 v Tišnově 11.4.2019 - 11.5.2019
DSO Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2019 10.4.2019 - 1.1.2020
Záměr propachtovat část pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1601/11 10.4.2019 - 15.5.2019
Usnesení o opakované dražbě 10.4.2019 - 26.4.2019
Usnesení o nařízení dražebního roku - o provedení elektronické dražby 10.4.2019 - 26.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 13.5.2019 10.4.2019 - 14.5.2019
Rozpočet svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2019 10.4.2019 - 31.3.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/31 v katastrálním území Železné 10.4.2019 - 26.4.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9.4.2019 - 14.5.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/18 v katastrálním území Železné 9.4.2019 - 25.4.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na místních komunikacích 43c - ulice Na Hrádku, 57c - ulice Parolkova a 55c ulice Drbalova - Tišnov 8.4.2019 - 24.4.2019
Veřejná vyhláška - OOP -omezení užívání pitné vody - Vohančice 8.4.2019 - 9.7.2019
Veřejná vyhláška - OOP -omezení užívání pitné vody - Veselí (Lomnice) 8.4.2019 - 9.7.2019
Veřejná vyhláška - OOP -omezení užívání pitné vody - Běleč 8.4.2019 - 9.7.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/13 v katastrálním území Železné 8.4.2019 - 24.4.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD na pozemku parc. č. 522/34 v katastrálním území Železné 8.4.2019 - 24.4.2019
Tajemnice Městského úřadu Tišnov - vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů (pracovník/pracovnice krizového řízení a kontroly) 5.4.2019 - 24.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Výběrové řízení - pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí 3.4.2019 - 24.4.2019
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ) 3.4.2019 - 23.4.2019
Výzva k odstranění vozidla 1.4.2019 - 3.6.2019
Výběrové řízení č. BVY/13/2019 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v obci Lomnice a katastrálním území Lomnice u Tišnova a to parcela č. 272/53 1.4.2019 - 1.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 21.3.2019 - 27.5.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 21.3.2019 - 27.5.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Maršov a o jeho zveřejnění a vystavení 21.3.2019 - 13.5.2019
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení funkce : Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 13.3.2019 - 25.4.2019
Starosta města vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice: Strážník Městské policie Tišnov 13.3.2019 - 25.4.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru investic a projektové podpory 26.2.2019 - 25.4.2019
Oznámení - Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022 4.2.2019 - 31.5.2023
Oznámení - Rozpočet města Tišnova na rok 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na rok 2019 14.12.2018 - 1.1.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 14.12.2018 - 1.1.2020
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Závěrečný účet - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 17.7.2018 - 30.6.2019
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 15.3.2018 - 15.3.2030
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Tišnovsko 30.1.2018 - 30.6.2019

Stránky