Úřední deska

Nadpis Platnost
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na rok 2019 14.12.2018 - 1.1.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 14.12.2018 - 1.1.2019
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 6/2018 14.12.2018 - 1.4.2019
Informace - o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově 14.12.2018 - 24.12.2018
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu - silnice III. třídy č. III/3865 v obci Braníškov 13.12.2018 - 29.12.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Výpis z usnesení Valné hromady ze dne 28. listopadu 2018 12.12.2018 - 1.4.2019
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko- Rozpočtové opatření č. II - změna rozpočtu v roce 2018 12.12.2018 - 1.4.2019
Veřejná vyhláška - OOP - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Manipulační plocha, vrátnice, zpevněná odstavná plocha a oplocení - Tišnov 12.12.2018 - 28.12.2018
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace 28d a 29d - ulice Moukova, Tišnov 12.12.2018 - 28.12.2018
Výběrové řízení - pro obsazení funkce vedoucího odboru investic a projektové podpory 11.12.2018 - 8.1.2019
Předsednictvo Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko svolává zasedání mimořádné valné hromady - 19. prosince 2018 11.12.2018 - 20.12.2018
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci 28d a 29d - ulice Moukova, Tišnov 11.12.2018 - 28.12.2018
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením silnice č. II/379 - Tišnov 10.12.2018 - 27.12.2018
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici III. třídy č. III/3773 a č. III/37712 - Lomnice 10.12.2018 - 27.12.2018
Veřejná vyhláška - exekuční výzva - usnesení 6.12.2018 - 23.12.2018
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici č. III/37711 a místních komunikacích 113c a 114c - Tišnov- Hajánky 5.12.2018 - 7.1.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci od křižovatky se silnicí č. III./38717 kolem obecního úřadu - Běleč 5.12.2018 - 21.12.2018
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Drásov 4.12.2018 - 20.12.2018
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1847/16 Tišnov 4.12.2018 - 8.1.2019
Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení stavebního řízení -" Chodník podél silnice III/3898“ 3.12.2018 - 19.12.2018
Dražební vyhláška, katastrální území Březina 3.12.2018 - 17.1.2019
Výběrové řízení - Referent/ka odboru kancelář starosty a vnějších vztahů 29.11.2018 - 18.12.2018
Záměr pronájmu ordinací č. 312 a 313 v objektu polikliniky v Tišnově 28.11.2018 - 18.12.2018
Záměr pronajmout část prostor v objektu č. p. 24 v Tišnově 28.11.2018 - 8.1.2019
Město Tišnov zvěřejňuje záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 517/3 28.11.2018 - 20.12.2018
Město Tišnov zvěřejňuje záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Tišnov par. č. 201/1 28.11.2018 - 20.12.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vohančice 28.11.2018 - 1.3.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve Veselí ( místní část Městyse Lomnice) 28.11.2018 - 1.3.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Běleč a její místní části Křeptov 28.11.2018 - 1.3.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Hradčany a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Hradčany na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a vystavení 26.11.2018 - 23.1.2019
Rozpočtové opatření č.5/2018 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 24.9.2018 - 31.12.2018
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 4 DSO Tišnovsko 22.8.2018 - 31.12.2018
Schválené rozpočtové opatření č. 3 - DSO Tišnovsko 19.7.2018 - 31.12.2018
Závěrečný účet - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 17.7.2018 - 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.I - změna rozpočtu v roce 2018 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 17.7.2018 - 31.3.2019
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
Oznámení - Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2017 18.4.2018 - 30.6.2019
Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 15.3.2018 - 30.4.2019
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 15.3.2018 - 15.3.2030
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Oznámení - rozpočtová opatření 15.2.2018 - 31.5.2019
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Tišnovsko 30.1.2018 - 30.6.2019
Usnesení - odročení dražby - Marek Petr 23.1.2018 - 31.12.2018
Oznámení – Rozpočet na rok 2018 3.1.2018 - 30.4.2019
Záměr - prodat část pozemku - SLN NOEMI INVEST 20.12.2017 - 31.3.2019
Rozpočtové provizorium - 2018 - DSO Tišnovsko 12.12.2017 - 31.12.2018

Stránky