Úřední deska

Nadpis Platnost
Záměr pronajmou část pozemku - AFK Tišnov
24.2.2017 - 21.3.2017
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.2.2017 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška - Usnesení - oprava místních komunikací Šerkovice, II. etapa
22.2.2017 - 10.3.2017
Záměr - pronájem nebytových prostor v objektu č.p.2 na ulici Brněnská v Tišnově
22.2.2017 - 28.4.2017
Usnesení - dražební vyhláška - Hrdličková Lenka
22.2.2017 - 23.3.2017
Veřejná vyhláška - sdělení - SUS JMK - II/379 Tišnov, ul. Brněnská
21.2.2017 - 9.3.2017
Usnesení - dražební vyhláška - Jaromír Aldorf
21.2.2017 - 25.4.2017
Usnesení o opakované dražbě - Celnar Josef
20.2.2017 - 12.4.2017
Oznámení o přerušení elektrické energie - 9.3.2017 - Trnec
17.2.2017 - 9.3.2017
Oznámení o přerušení elektrické energie - 9.3.2017 U Lubě
17.2.2017 - 9.3.2017
Oznámení o přerušení elektrické energie - 9.3.2017
16.2.2017 - 9.3.2017
Oznámení - rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření města Tišnova
16.2.2017 - 31.1.2018
VV - Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Borovník formou opatření obecné povahy
16.2.2017 - 6.3.2017
Výběrové řízení - Referent Odboru investic a projektové podpory
15.2.2017 - 6.3.2017
Výběrové řízení - Referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
15.2.2017 - 6.3.2017
Výběrové řízení - referent Odboru správy majetku a komunálních služeb
15.2.2017 - 6.3.2017
Oznámení o uzavření VPS - Mašková Miloslava, RD Štěpánovice
14.2.2017 - 2.3.2017
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/37913 v městysu Drásov - most ev. číslo 37913-3
13.2.2017 - 1.3.2017
Oznámení o nalezené věci - mobilní telefon
10.2.2017 - 14.3.2017
Záměr prodeje - Škoda Octavia Sedan
10.2.2017 - 3.3.2017
Usnesení - dražební vyhláška - Řepová Zdeňka
9.2.2017 - 5.4.2017
Veřejná vyhláška - Obchodní a školící centrum Trnec - usnesení
7.2.2017 - 10.3.2017
Dražební jednání - Peška Petr
6.2.2017 - 15.3.2017
Dražební vyhláška - Koláček Jindřich
3.2.2017 - 15.3.2017
Usnesení o odročení dražby - Bednářovi Lomnička
2.2.2017 - 15.3.2017
Dražební vyhláška - Hübelová Vlasta, Sentice
25.1.2017 - 1.3.2017
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
23.1.2017 - 27.2.2017
Záměr - Pronájem části prostor v objektu č.p. 24 v Tišnově
16.1.2017 - 14.3.2017
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Drahonín a o jeho zveřejnění a vystavení
5.1.2017 - 3.3.2017
Usnesení - Miroslava Navrátilová - dražební vyhláška
14.12.2016 - 1.7.2017
Předvolání - Kostrhoun, Beránek, Dolíhal
8.12.2016 - 2.9.2017
Záměr prodat část pozemku 1602/22 Tišnov
14.11.2016 - 1.4.2017
Záměr prodat část pozemku p.č. 1602/22 Tišnov
14.11.2016 - 1.4.2017
Záměr prodat část pozemku 16022/22 Tišnov
14.11.2016 - 1.4.2017
Záměr prodat část pozemku p.č. 1602/22 Tišnov
14.11.2016 - 1.4.2017
Záměr směnit pozemky p.č. 2466/277, 2466/293.....
14.11.2016 - 1.4.2017
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
7.3.2016 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kuřimské Jestřabí - III/3795
3.3.2016 - 19.3.2030
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
23.12.2015 - 31.12.2023
VPS o poskytnutí dotace - OKSS Basketbal, J. Dospíšil
16.12.2015 - 16.12.2018
VPS o poskytnutí dotace - OKSS Basketbal, J. Dospíšil
16.12.2015 - 16.12.2018
VPS o poskytnutí dotace - OKSS Basketbal, J. Dospíšil
16.12.2015 - 16.12.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace - OKSVV TJ, J. Dospíšil
15.12.2015 - 15.12.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace - OKSVV Sokol TJ, Z. Jeřábek
15.12.2015 - 15.12.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace - OKSVV Tenis, Z. Kunický
15.12.2015 - 15.12.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace - SSK Tišnov, K. Švábenský
15.12.2015 - 15.12.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu Města Tišnova
8.7.2015 - 8.7.2018
UZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob do KN
18.6.2015 - 31.12.2023
Informace o podrobnostech výkonu spisové služby
8.3.2013 - 31.12.2030