Úřední deska

Nadpis Platnost
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1306 v katastrálním území Železné 18.2.2019 - 8.3.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - Areál MFC - MORFICO s.r.o. Tišnov 15.2.2019 - 4.3.2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba 15.2.2019 - 3.4.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu - na pozemních komunikacích - silnici III třídy č. III/3773 a č. III/37712 Lomnice 14.2.2019 - 4.3.2019
Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje k 19. zasedání 13.2.2019 - 1.3.2019
Informace - o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu 522/26 Železné 12.2.2019 - 25.2.2019
Zveřejnění dotačního programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova a občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2019“ schválené Radou města Tišnova dne 6.2. 2019 12.2.2019 - 16.3.2019
Záměr - Pronájem části objektu v areálu koupaliště U Střelnice č.p. 336, Tišnov za účelem provozování občerstvení návštěvníků koupaliště 7.2.2019 - 13.3.2019
Záměr - Pronájem ordinací č. 210 a č. 211 v objektu polikliniky Tišnov 7.2.2019 - 26.2.2019
Dražební vyhláška 7.2.2019 - 9.3.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici II. třídy II/389 v obci Újezd u Tišnova 6.2.2019 - 25.2.2019
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 6.2.2019 - 25.2.2019
Výběrové řízení - pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí 6.2.2019 - 1.3.2019
Výběrové řízení - pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov 6.2.2019 - 1.3.2019
Usnesení o nařízení elektronické dražby ( dražební vyhláška) 5.2.2019 - 14.3.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Borač a o jeho zveřejnění a vystavení 6.2.2019 - 2.4.2019
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnicii III. třídy č. III/3798 v obci Svatoslav 5.2.2019 - 22.2.2019
Oznámení - Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022 4.2.2019 - 31.5.2023
Oznámení - Rozpočet města Tišnova na rok 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích - silnici III třídy č. III/38523 v obci Heroltice 30.1.2019 - 4.3.2019
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci 67c, ulice Na Honech, Tišnov 28.1.2019 - 1.3.2019
Dražební vyhláška (usnesení o elektronické dražbě) 23.1.2019 - 4.4.2019
Výběrové řízení č. BVY/1/2019 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci, p.č. 272/53 v obci Lomnice 28.1.2019 - 27.2.2019
Rozpočtové opatření č. III. - změna rozpočtu v roce 2018 9.1.2019 - 1.4.2019
Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 2019 20.12.2018 - 31.3.2019
Vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2019 20.12.2018 - 31.3.2019
Zásady pro poskytování mimořádných dotací 2019 20.12.2018 - 31.3.2019
Vyhlášení dotačního programu 2019 20.12.2018 - 31.3.2019
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na rok 2019 14.12.2018 - 1.1.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 6/2018 14.12.2018 - 1.4.2019
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Výpis z usnesení Valné hromady ze dne 28. listopadu 2018 12.12.2018 - 1.4.2019
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko- Rozpočtové opatření č. II - změna rozpočtu v roce 2018 12.12.2018 - 1.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vohančice 28.11.2018 - 1.3.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve Veselí ( místní část Městyse Lomnice) 28.11.2018 - 1.3.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Běleč a její místní části Křeptov 28.11.2018 - 1.3.2019
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Závěrečný účet - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 17.7.2018 - 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.I - změna rozpočtu v roce 2018 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 17.7.2018 - 31.3.2019
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
Oznámení - Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2017 18.4.2018 - 30.6.2019
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 15.3.2018 - 15.3.2030
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022
Nález - dětská látková peněženka 7.2.2018 - 7.2.2022
Návrh rozpočtu na rok 2018 - DSO Tišnovsko 30.1.2018 - 30.6.2019
Záměr - prodat část pozemku - SLN NOEMI INVEST 20.12.2017 - 31.3.2019
Nález - koloběžka nalezana pod ZŠ nám. 28. října 4.10.2017 - 31.12.2020
UZSVM - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 14.9.2017 - 31.12.2023

Stránky