Úřední deska

Nadpis Platnost
VV Usnesení - určení lhůty pro doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí 13.6.2019 - 29.6.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č. II/379 Tišnov, ul. Brněnská 12.6.2019 - 28.6.2019
Svolání 4. zasedání Zastupitelstva města Tišnova 11.6.2019 - 20.6.2019
VV - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - Krajinné vegetační prvky Drásov 11.6.2019 - 27.6.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Zhoř a o jeho zveřejnění a vystavení 11.6.2019 - 1.8.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. tř. č. II/379 v obci Malhostovice 10.6.2019 - 26.6.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace 109c - Tišnov, místní část Jamné 10.6.2019 - 26.6.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Tišnov Riegrova, obnova NNk 10.6.2019 - 26.6.2019
Starosta města Tišnova vyhlašuje Výběrové řízení pro obsazení pozice: Strážník městské policie Tišnov 10.6.2019 - 15.7.2019
VV Oznámení zahájení společného řízení - Stezka pro chodce a cyklisty, úsek Drásov 7.6.2019 - 24.6.2019
Usnesení o nařízení elektronické dražby 7.6.2019 - 24.6.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. II/387 v obci Doubravník 5.6.2019 - 21.6.2019
Svolání 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, 20.06.2019 5.6.2019 - 21.6.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. tř. č. III/37914 v obci Skalička 5.6.2019 - 21.6.2019
VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Železné a o jeho zveřejnění a vystavení 5.6.2019 - 26.7.2019
Usnesení - Dražební vyhláška 5.6.2019 - 21.6.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba RD v k.ú. Železné, p.č. 522/7 4.6.2019 - 20.6.2019
VV Usnesení - Ustanovení opatrovníka 3.6.2019 - 19.6.2019
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko svolává zasedání řádné valné hromady obcí dne 19.06.2019 3.6.2019 - 19.6.2019
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní omezení na silnici č. II/379 v Tišnově 3.6.2019 - 19.6.2019
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050 31.5.2019 - 18.6.2019
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Tišnově, dne 27.06.2019 od 07:30 hod. do 16:00 hod 30.5.2019 - 27.6.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Tišnově, dne 10.07.2019 od 07:30 hod. do 12:00 hod. 28.5.2019 - 10.7.2019
DSO Tišnovsko - schválené rozpočtové opatření č.1/2019 28.5.2019 - 31.12.2019
VV návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích č. III/37712 a č. III/3773 při výjezdu z městysu Lomnice 27.5.2019 - 27.6.2019
Město Tišnov přijme do organizační složky Úklid a údržba města pracovníka/pracovnici pro úklidové a drobné zahradnické práce 27.5.2019 - 19.6.2019
Město Tišnov přijme do organizační složky Úklid a údržba města pracovníka/pracovnici se znalostí práce s křovinořezem a jinými stroji 27.5.2019 - 19.6.2019
VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Lomnička a o jeho zveřejnění a vystavení 24.5.2019 - 18.7.2019
Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad - výkon dopravně-správních činností 22.5.2019 - 19.6.2019
VV návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce "CS Tišnov -Březina, úsek Subterra - koupaliště" 20.5.2019 - 20.6.2019
Oznámení - Závěrečný účet města Tišnova za rok 2018 17.4.2019 - 31.7.2020
DSO Tišnovsko - Schválený rozpočet na rok 2019 10.4.2019 - 1.1.2020
Rozpočet svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na rok 2019 10.4.2019 - 31.3.2020
Veřejná vyhláška - OOP -omezení užívání pitné vody - Vohančice 8.4.2019 - 9.7.2019
Veřejná vyhláška - OOP -omezení užívání pitné vody - Veselí (Lomnice) 8.4.2019 - 9.7.2019
Veřejná vyhláška - OOP -omezení užívání pitné vody - Běleč 8.4.2019 - 9.7.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovci 4.4.2019 - 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dne 1.2.2019 1.3.2019 - 31.12.2023
Oznámení - Rozpočtová opatření města Tišnova roku 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022 4.2.2019 - 31.5.2023
Oznámení - Rozpočet města Tišnova na rok 2019 4.2.2019 - 31.5.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Rozpočtové provizorium na rok 2019 14.12.2018 - 1.1.2020
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 14.12.2018 - 1.1.2020
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti 6.9.2018 - 31.12.2023
Nález mobilního telefonu 24.8.2018 - 31.12.2021
Závěrečný účet - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 17.7.2018 - 30.6.2019
Nález dětského kola bez sedátka 31.5.2018 - 31.5.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 15.3.2018 - 15.3.2030
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí 2.3.2018 - 31.12.2023
nález telefonu - iPhone 16.2.2018 - 31.12.2022

Stránky