Usnesení o nařízení dražebního jednání

Datum vyvěšení: 
10.10.2018
Datum sejmutí: 
15.11.2018

Exekutorský úřad Brno - město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš