Územní studie Hony za Kukýrnou – veřejná prezentace

Zveme Vás na veřejnou prezentaci v souvislosti s úpravou nedávno schválené územní studie Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech. Na základě Vámi předložených připomínek provedl autor studie řadu úprav, které reflektují na dosavadní námitky a řeší sporné body.

Z toho důvodu bychom Vás rádi s nově zpracovaným dokumentem seznámili ještě před zasedáním Zastupitelstva města Tišnova, kterému bude pozměněná studie opět předložena. Seznámení proběhne v sále MěKS Tišnov pod kinem Svratka (ul. Mlýnská) dne 14.6.2018 v 17:00 hod. Na setkání budou přítomni jak zpracovatel nové studie, tak zástupci města Tišnova.

Dokument, který bude na akci prezentován, najdete zde: http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/pro...

 

Datum vytvoření: 12.6.2018 / Datum změny: 12.6.2018