Veřejná prezentace projektu Revitalizace sídliště Pod Květnicí

Jistě jste v průběhu roku zaznamenali práce na sídlišti Pod Květnicí, kde byl opraven chodník mezi ulicí Dřínovou a Osvobození, rekonstruováno dětské hřiště pod ulicí Dřínovou, vybudována plocha pro parkování u Centra sociálních služeb a výsadba zeleně. Opravy, rekonstrukce či nové investice by měly pokračovat i v následujících letech. Město nechalo zpracovat architektonickou studii Revitalizace sídliště Pod Květnicí, jejímž předmětem byla analýza současné situace, pojmenování problémů a návrh regenerace území. Tuto studii bychom Vám rádi představili a vyslechli si Vaše názory a připomínky. Přijměte tedy pozvání na prezentaci dne 17. 1. 2018 v 17:00 hod. v jídelně Centra sociálních služeb na ul. Králova 1742.

 

Při tvorbě studie byly zvažovány zejména následující parametry:

  • vytvoření centra sídliště s místem pro setkávání v prostoru před samoobsluhou,
  • vymezení nových parkovacích ploch,
  • doplnění ploch pro sport a rekreaci všech věkových skupin,
  • doplnění mobiliáře, naučných tabulí a prvků pro relaxaci (lavičky, krytá posezení
  • se stolem a lavičkami, stojany na jízdní kola atd.),
  • doplnění zeleně (zakrytí nároží domů, odclonění nevhodných prvků jako např. nádob na odpad), likvidace některých nevyužitých prvků (klepače a sušáky na prádlo), rozšíření trávníkových ploch,
  • sjednocení prostoru použitím jednotných materiálů (jednotná skladba betonové dlažby) a jednotného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše ad.).

Navržené řešení je zobrazeno ve výkresech Koncepce řešení část 1 a část 2, které jsou v přílohách ke stažení. Jde o schématické grafické vyjádření, které bude dále rozvedeno až podrobnější dokumentací.

Datum vytvoření: 27.11.2017 / Datum změny: 6.12.2017