Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích - místní komunikace 74c ulice Osvobození - Tišnov

Datum vyvěšení: 
24.9.2018
Datum sejmutí: 
25.10.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad