Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích - v křižovatce silnice č. II/379, silnice II/377 a místní komunikace 1 c

Datum vyvěšení: 
4.10.2018
Datum sejmutí: 
22.10.2018

MěÚ Tišnov -  odbor dopravy a živnostenský úřad