Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích - na pozemní komunikaci - silnici č.III/38525 mezi obcí Hradčany a městysem Drásov

Datum vyvěšení: 
5.10.2018
Datum sejmutí: 
22.10.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad