Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace 1c za křižovatkou silnic č. II/377 a č. II/379

Datum vyvěšení: 
9.10.2018
Datum sejmutí: 
25.10.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad