Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci od křižovatky se silnicí č. III./38717 kolem obecního úřadu - Běleč

Datum vyvěšení: 
5.12.2018
Datum sejmutí: 
21.12.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad