Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - na pozemní komunikaci -silnici č. II/377 ulice Dvořákova

Datum vyvěšení: 
8.10.2018
Datum sejmutí: 
24.10.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad