Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - na pozemních komunikacích - místní komunikace 43c - ulice Na Hrádku, 57c - ul. Parolkova a 55c - ul. Drbalova - Tišnov

Datum vyvěšení: 
8.10.2018
Datum sejmutí: 
24.10.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad