Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici III. třídy č. III/3773 ( ulice Dlouhá) v městysu Lomnice

Datum vyvěšení: 
15.3.2019
Datum sejmutí: 
1.4.2019

MěÚ Tišnov - ODŽÚ