Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov

Datum vyvěšení: 
13.3.2019
Datum sejmutí: 
29.3.2019

ODŽÚ